YAYINCI KÜNYE BİLGİLERİ

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi

I- ŞİRKET BİLGİLERİ

1- Unvanı Hayat Görsel Yayıncılık AŞ.(Kanal7)

2- Logo/Çağrı İşareti Televizyon (Kanal7)

3- Yayın Ortamı Uydu ortamı (x) Kablo ortamı (x) Karasal ortam (x)

4- Lisans Tipi U-TV ( x ) K-TV ( x ) T1 ( x )

5- Yayın Türü Genel ( x )

6- Yazışma Adresi Defterdar M.Otakçılar Cd.No.78 Eyüp/İSTANBUL

7- Telefon ve Faks Tel: 0212 437 80 80 Faks: 0212 437 85 99

8- İnternet Adresi www.kanal7.com

9- E-posta Adresi kanal7@kanal7.com

II- SORUMLU MÜDÜR (LER)

1- Adı Soyadı Mustafa Taha DAĞLI

2- İletişim Bilgileri Kanal7 TV Otakçılar Cd. No:78 Eyüp/İSTANBUL 0212 437 80 80

3- Posta Adresi Kanal7 TV Otakçılar Cd. No:78 Eyüp/İSTANBUL

4- Telefon ve Faks Tel: 0212 437 80 80 Faks: 0212 437 85 98

5- E-posta Adresi tahadagli@kanal7.com

III- İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ

1- Adı Soyadı İhsan AYDIN

2- İletişim Bilgileri Kanal7 TV Otakçılar Cd. No:78 Eyüp/İSTANBUL

3- Posta Adresi Kanal7 TV Otakçılar Cd. No:78 Eyüp/İSTANBUL

4- Telefon ve Faks Tel: 0212 437 80 80 Faks: 0212 437 85 99

5- E-posta Adresi izleyicitemsilcisi@kanal7.com